Batata diversa kg

R$ 3,99

Batata inglesa kg

R$ 4,99

Batata doce assada kg

R$ 4,99

Batata doce roxa amarela kg

R$ 1,99

Batata doce roxa branca kg

R$ 1,99

Batata doce roxa roxa

R$ 2,99

Batata doce branca kg

R$ 2,75

Batata rosa kg

R$ 4,99

Cebola roxa kg

R$ 6,50

Cebola graúda kg

R$ 5,99

Cebola miuda kg

R$ 3,99

Beringela kg

R$ 4,49

Beterraba kg

R$ 3,49

Cenoura kg

R$ 3,99

Tomate cereja kg

R$ 6,99

Chuchu kg

R$ 1,99

Vagem kg

R$ 6,99