Morango bj

R$ 3,99

Melancia kg

R$ 1,30

Uva kg

R$ 7,99

Uva de mesa kg

R$ 12,99

Pessego kg

R$ 9,97

Ponkan kg

R$ 1,99

Manga rosa kg

R$ 5,99

Manga palmer kg

R$ 5,99

Melao galia kg

R$ 4,99

Melao colonial kg

R$ 4,99

Melao melicia kg

R$ 2,99

Nectarina kg

R$ 9,97

Ameixa kg

R$ 9,97

Ameixa importada kg

R$ 11,99

Lima kg

R$ 1,99

Laranja umbigo kg

R$ 1,99

Laranja kg

R$ 1,99

Laranja de sangue kg

R$ 7,99

Limão kg

R$ 3,49

Limão siciliano kg

R$ 9,99

Coco seco kg

R$ 4,49

Abacate kg

R$ 5,99

Abacate bola kg

R$ 5,99

Abacaxi kg

R$ 2,99

Abóbora amarela kg

R$ 2,25

Abóbora cabutia kg

R$ 2,25

Banana caturra kg

R$ 1,99

Banana prata kg

R$ 2,99

Banana da terra kg

R$ 5,99

Bergamota kg

R$ 2,50